Alexander Bratt

Studenter

Alexander Bratt

Business & Design MA level

Space for Innovation

The space we are in affects us and how we think. Our daily work-environment is a space where we spend a lot of time and the environment dents our thoughts and results. In my thesis work, I investigate and discuss how physical space, creativity and innovation are connected and how a designer might think about this. I had the possibility to follow a case where the interior designers Stylt Trampoli are designing a new café to AstraZeneca in Mölndal where the employees can meet more than before.

Rummet vi är i påverkar oss och hur vi tänker. Vår dagliga arbetsmiljö är ett rum där vi tillbringar mycket tid och miljön präglar våra tankar och resultat. I mitt masterarbete utforskar och diskuterar jag hur den fysiska miljön, kreativitet och innovation är sammankopplade och hur en designer kan förhålla sig till detta. Jag har fått följa med i ett case där inredningsarkitekterna Stylt Trampoli ritar ett nytt kafé åt AstraZeneca i Mölndal där de anställda kan mötas mer än tidigare.

alexander_bratt.jpg Ladda ner