Lisa Marie Bengtsson

Studenter

Lisa Marie Bengtsson

Child Culture Design MA level

FLIP

Flip belyser barns perspektiv genom att berättiga deras förmåga att förvandla en form till olika ting. Flip möjliggör lekaktiviteter i hemmet, som vanligen kräver större ytor och ses mer i offentlig miljö. Flip utmanar förhållandet mellan design och fri lek, genom nertonad men inspirerande formgivning.Syftet är att inte överrösta barns egna idéer men stimulera varierande lekaktiviteter. Flip uppmuntrar till att förvandla det befintliga rummet till en lekande plats, och visar på att barns lek tar sin rätta form utan vår invändning.

Flip highlights children’s perspective by justifying their ability to transform a single shape into different creations and purposes. Flip allow playactivities in a domestic environment that normally requires larger space and occurs more in public areas. Flip challenge the relationship between set form and open-ended play, through downplayed but intriguing design language. The aim is to not howl down children’s own ideas, while still allowing various play activities. Flip encourages the transformation of the environment into a playable space, and the desire is to convince us that children’s play will take its real shape without our interference.

lisa_bengtsson.jpgLadda ner