Anja Popovic

Studenter

Anja Popovic

Design avancerad nivå / Design MA level

Fantastic Voyage

Fantastic Voyage  -  Design för navigation på Danderyds Sjukhus i Stockholm

Resultat: Kartor / Skyltar / Lampa / Animationslåda / Kuddar / Skisser
Material prototyper: papper, MDF, plexiglas, trä, Arduino Uno, Raspberry Pi, bomull,färg, neopixel ring, batteri, rörelsesensor.
Projektet handlar om navigeringen på Danderyds Sjukhus och hur den kan
förbättras genom design. Designen fokuserar på människor, som inte är bekanta med den befintliga arkitekturen, dvs. patienter, besökare och nyanställda.
Dessutom utforskar projektet hur ett nytt sätt att tänka och designa kan främja och påverka andra discipliner som t.ex. vården, men ändå vara innovativ, funktionell och konstnärlig i designområdet.

Fantastic Voyage - Wayfinding design for Danderyds Hospital in Stockholm

Result: Maps / Signs / Lamp/ Animation box / Pillows/ Sketches
Material prototypes: paper, MDF, plexiglass, wood, Arduino Uno, Raspberry Pi, cotton,wood lacquer, neopixel circle, battery, motion sensor.

The project is about how wayfinding at Danderyds Hospital can be improved with the support of design. The design focuses on people, who are not familiar with the architecture e.g. patients, visitors and new employees.

Further the project explores how new ways of thinking and designing can foster and influence another discipline like public healthcare, but still be innovative, functional and artistic in the field of design.

www.anjapopovic.com
hello [at] anjapopovic.com

anja_popovic.jpgLadda ner