Fanny Spång Artursson

Studenter

Fanny Spång Artursson

Design avancerad nivå / Design MA level

time fragments - a conversation
Vad är tid? Vem bestämmer över tiden? Om tid är subjektivt, vems upplevelse väljer vi att definiera som sann?
Detta är ett utforskande projekt vars mål är att medvetandegöra det personliga värdet av den subjektiva upplevelsen av tid.


time fragments - a conversation
What is time? Who decides over time? If time is subjective, whose experience do we decide to trust and why?
This is an exploratory project that aims to create awareness of the personal (non-economical) value of time and investigate the subjectivity of time perception.

cargocollective.com/fannyspang
f.spang.design [at] gmail.com