Gabriel Särkijärvi

Studenter

Gabriel Särkijärvi

Design avancerad nivå / Design MA level

Plats för lek

Plats för lek -En mer kreativ offentlig miljö

Mitt examensprojekt består av ett set interaktiva ljusskulpturer i tre olika storlekar. De är designade för att tillföra mer lek och kreativitet i det offentliga rummet samtidigt som de fungerar som sittmöbler för en stunds vila. På toppen av varje skulptur finns en inbyggd färgavläsare som gör att hela skulpturen adapterar den färg som sensorn läser av. Den inbyggda RGB-armaturen gör att färgen blir identisk med barnets röda spade, pappas paraply eller tantens gula basker. Den generationsöverskridande leken skapar nya sociala möten i det annars så anonyma offentliga rummet. När sensorn är opåverkad lyser skulpturen i ett vitt sken i väntan på nästa besökare.
Förutom att aktivera döda platser i staden eller med sin ljusfunktion göra dunkla platser säkrare så kan den ljusa upp lekparker och därmed utöka dess användning under årets mörkare period.

Playful Spots -A more creative urban space

My final degree project consists of a set of interactive light sculptures in three different sizes. They are designed to bring more play and creativity to the public space and at the same time acting as a seating area for a short rest. On top of each sculpture there is a built in color sensor that makes the entire sculpture adapt the color the sensor reads. The integrated RGB LEDs makes the color identical to the child’s red shovel, the fathers blue umbrella or the old lady’s yellow beret. The intergenerational play creates new social meetings in the otherwise so anonymous public space. When the sensor is unaffected the sculpture glows in a white light waiting for its next visitor.
In addition to activate ded places or with its light make insecure places feel safer, it can brighten up playgrounds and extend its use during the dark period of the year.

gabriel [at] sarkijarvi.se

gabriel_sarkijarvi.jpg Ladda ner