Jakub Mikuláštík

Studenter

Jakub Mikuláštík

Design avancerad nivå / Design MA level

.

Romantic Pragmatism -Embeded Values in Everyday Objects

Att kommunicera på ett icke-verbalt sätt är viktigt för en designer och för att kunna skapa objekt med värden, vilka överröstar i vår konsumerande livsstil. Det har blivit viktigare än någonsin. Jag strävar efter att skapa sådana objekt i mitt praktiska arbete. Att som designer tendera vara mer av en praktiker än researcher, utforskar
jag koncept och teorier genom att arbeta hands on i fysiska material. Värdeord jag väljer att representera är harmoni, enkelhet, stillhet... Det ni kan se här skulle kunna vara en materiell representation av just de värdena.
 

Romantic Pragmatism - Embeded Values in Everyday Objects
To communicate in non-verbal way is important for a designer and to create objects with values, which transcend our consumerist lifestyle is more important than ever before. I aim to create such objects in my practical work. As a designer, who tends to be more of a practitioner than researcher, I explore concepts and theories through hands-on work in physical material. Values I chose to represent are harmony, simplicity, tranquillity...What could be a material representation of those values is what you can see here.

jakubmikulastik.com

jakub_mikulastik.jpgLadda ner