Jonatan Knut

Studenter

Jonatan Knut

Design avancerad nivå / Design MA level

”The Joy of Stealing”

Ett projekt om stöld och samarbete, som utforskar sampling som ett sätt att skapa.
Jag har jobbat ihop med den Berlin-baserade musikern DJ. Metal X, där vi tolkat varandras konst i en ”kreativ dialog”.
Både musiken och bilderna är skapade med collageteknik, där nya former skapats utav samplat, eller stulet, material.
Dessa posters gestaltar var och en ett ljud, eller beat, gjort av min kumpan. På utställningen har varje poster en hörlur så du kan lyssna på den.
www.jonatanknut.seinfo [at] jonatanknut.se

 

”The Joy of Stealing”

A project about stealing and collaboration, exploring sampling as a way of making.
I’ve been working together with the Berlin-based musician DJ. Metal X, we’ve been interpreting each other’s art in a ”creative dialogue”.
Both music and images are made with a collage technique, piecing together new forms out of sampled, or stolen, material.
These posters each give shape to a sound, or beat, made by my partner in crime. At the exhibition each poster has a headphone so you can listen to it.

www.jonatanknut.seinfo [at] jonatanknut.se

jonatan_knut.jpgLadda ner