Linnéa Eketrä

Studenter

Linnéa Eketrä

Design avancerad nivå / Design MA level

Dusty Stories

 – Embracing the Narratives at Remfabriken through a Visual Language


Dusty Stories är ett undersökande projekt som fokuserar på hur vi som formgivare kan använda oss av en narrativ arbetsmetod när vi formger ett visuellt material åt en kund. Mottagarna av materialet är i detta fall personerna som arbetar med Remfabriken och skissmaterialet är utformat utifrån inspiration från miljön samt historierna från fabriken. Det visuella materialet i detta projekt skall ses som ett inspirationsmaterial till Remfabriken med syftet att uppmuntra till att använda sig av en narrativ arbetsmetod. Meningen med projektet Dusty Stories är att belysa de berättelser som finns dokumenterade på Remfabriken och att placera dem i rampljuset igen.  


Dusty Stories is a project that aims for investigating how we as designers can work with a narrative method when implementing graphical material towards a client. The receivers of the material in this case are the people who works with the museum Remfabriken and the sketches has been made with inspiration from the environment and the stories from this place. The visual material should be seen as an inspirational material towards Remfabriken with the aim to encourage in working with a narrative method. The aim is to highlight the stories being told in this place and to lift the dusty stories in to the light of a day.


linneaeketra.squarespace.com
linnea.eketra [at] gmail.com

linnea_eketra.jpg Ladda ner