Magnus Andersson

Studenter

Magnus Andersson

Design avancerad nivå / Design MA level

.

Sound Perspectives on Critical Type

I projektet Sound Perspectives on Critical Type betraktas typografiämnet utifrån perspektivet musik som skaver och spretar och ställer frågor om: ”god” typografi / appropriering och gentrifiering av subkulturella uttrycksformer / maktstrukturer / amatör vs. proffs / m.m. Musiker, musiknördar, ­designers, skribenter och kritiker har bjudits in för att dela med sig av sin syn på grafisk design och typografi – och även musik. Här presenteras en alternativ bild av vad typografi och grafisk design handlar om, visar andra sätt att närma sig ämnet på och ställer frågor om dess tillgänglighet.

In the project Sound Perspectives on Critical Type the subject of typography is observed from the perspective of skewed and distorted music and asks questions about : ”good” typography / appropriation and gentrification of subcultural expressions / power structures / amateur vs. professional / etc. Musicians, music nerds, designers, writers and critics have been invited to share their views on graphic design and typography — as well as music. An alternative picture is presented of what typography and graphic design is all about, shows other ways to approach the subject and asks questions about its availability.

magnus-andersson.tumblr.com
slickblack75 @ hotmail.com

magnus_andersson.jpgLadda ner