Anette Thulin

Studenter

Anette Thulin

Design grundnivå / Design BA level

Beyond hetero

Beyond hetero
Etsning i mässing

Halsband med porträtt av Beatrice Eli, Saga Becker och Lars Gårdfeldt.

Arbetet handlar om att utforma smycken riktade mot HBTQI-kulturen. Jag har valt att framhäva de underrepresenterade grupperna lesbianism, transpersoner samt den homosexuella mannen som inte tillhör stereotypen i HBTQI för att bredda bilden i samhället av vad kulturen är. Genom att lyfta personer som representerar dessa grupper hoppas jag förmedla en samhörighetskänsla till kulturen.

 
Beyond hetero
Etching in brass

Necklaces with portraits of Beatrice Eli, Saga Becker and Lars Gårdfeldt.

This project is about designing jewelry targeted at the LGBTQ culture. I have chosen to highlight the underrepresented categories lesbianism, transgender people, and the gay man who does not belong to the stereotype of LGBTQ. By highlighting individuals who represent these categories, I hope to convey a sense of belonging to the culture and to broaden the picture society has about LGBTQ.

anettethulin [at] gmail.com

anette_thulin.jpgLadda ner