Erik Svetoft

Studenter

Erik Svetoft

Design grundnivå / Design BA level

GOLEM

Blandade material
GOLEM handlar om att via en egenhändigt formgiven ”maskot”, en reklamfigur som tillsammans med en tillhörande fiktiv bildvärld bildar ett koncept, utforska storytelling och varumärkesbyggnad inom design och illustration.
---

GOLEM
Mixed martial arts
GOLEM is about using a personally designed ”mascot” , an advertising figure who together with corresponding fictional imagery and world building forms a concept to explore storytelling and brand development in design and illustration.
ErikSvetoft.tumblr.com ErikSvetoft [at] gmail.com

erik_svetoft.jpg Ladda ner