Gustav Karlsson

Studenter

Gustav Karlsson

Design grundnivå / Design BA level

.

From the Studio of Johnny Helvete
Lookbook och affischer


Detta arbete, From the Studio of Johnny Helvete, är ett examensprojekt om grafiska profiler. Arbetet grundar sig i tankar om formgivares relation med sina beställare och eventuella nya eller nuvarande arbetssätt och -metoder. Det handlar också om visuella uttryck, jargonger och -trender inom företagsidentitetsarbete, men också om formgivares förmåga att lyckas visualisera sina koncept och idéer utan förklarande texter.

This work, From the Studio of Johnny Helvete, is a -bachelor thesis about visual identities. The work is -based of thoughts about the designers relation with its customers and eventual new or present processes and methods. It’s about visual expressions, jargons and trends within visual identity work, but also about -designers -ability to visualize their concepts and ideas without -explanatory texts.

www.gustavkarlsson.com
gustav [at] gustavkarlsson.com

gustav_karlsson.jpg Ladda ner