Hanna Falk

Studenter

Hanna Falk

Design grundnivå / Design BA level

Love/live


Love/live

Muramour lin papper

En tapetkollektion för sinnena. Gjord med specifika rum eller platser i hemmet i åtanke; sovrummet, matrummet, arbetsplatsen. En under- sökning av hur mönster och färg kan användas i rum för att försätta användaren i olika sinnesstämningar. Lugnet och intimiteten i sov- rummet, samtalet i matrummet och fokuset i arbetsrummet. Målsätt- ningen med kollektionen är att uppmuntra till en mer eftertänksam syn på rummet och dess påverkan på våra sinnen.


Love/live

Muramour linen paper

A wallpaper collection for the senses. Especially made for specific rooms or areas in the home; the bedroom, the dining area and the workplace. An exploration of how pattern and colour can be used in spaces to place the user in different moods. The serenity and intimacy of the bedroom, the conversations in the dining room and the focus of the study. The intention of the collection is to contribute to a more thoughtful approach to the room and its impact on our senses.
 
http://hannamj.se
hannamjfalk [at] outlook.com

hanna_falk.jpg Ladda ner