Jakob Feltsen

Studenter

Jakob Feltsen

Design grundnivå / Design BA level

Trubbel i Tropiken

En Stök-Konduktör sprider ett hiskeligt oljud över tropiken. Flygplan försvinner och djur som beter sig tjyvis, ingen förstår någonting...
I mitt examensarbete undersöker jag boken som form och fördjupar mig i metoder för bildberättande i form av en bilderbok.


Trouble in the the Tropics.

The Noice-Konductor is making a terrible noice over the tropics. Air- planes disappears and animals acting weird. No one understands noth- ing...
In my bachelors project, I investigates the book as a form and immerse myself in methods of storytelling in the form of a picture book.

jakobfeltsen [at] gmail.com

jakob_feltsen.jpg Ladda ner