Maja Lagusson

Studenter

Maja Lagusson

Design grundnivå / Design BA level

Massive Relax

Massive Relax tar upp problematiken med hur vi efter aktivitet även gör icke-aktiviteten till något produktivt. I projektet har jag använt mig av spa-miljö som visuell inspiration. Det finns något motsägelsefullt i att maxa sin avslappning.

Projektet ställer sig kritiskt till det samhälle som värderar hårt arbete, stress och produktivitet som något att sträva efter, en statussymbol.  


Massive Relax

Massive Relax has a built-in contradiction and brings up the problem of how we after being productive makes the non-productivity to an activity. There is something contradictory to maximize the act of relaxation.

The project is critical to the society that values hard work, stress and productivity as a status symbol and something to strive for.

maja.lagusson [at] gmail.com
www.majalagusson.tumblr.com

maja_lagusson.jpgLadda ner