Robert Ek

Studenter

Robert Ek

Design grundnivå / Design BA level

”Abstraktivitetsstimulatorn”

Mer lek åt folket!

Syftet med detta projekt och dess koncept är främst att belysa vikten av den fria kreativiteten och den utforskande leken hos människor i alla åldrar. Abstraktivitetsstimulatorn är en lekstation där användaren fritt kan utforska de abstrakta sambanden mellan form, ljud, rörelse och komposition helt utan känslan av att en kan göra rätt eller fel. Ambitionen med Abstraktivitetsstimulatorn är att den ständigt skall utvecklas och bidra till tankar och diskussion kring kreativitet, lek och lärande samt skapa nya idéer kring hur man i framtiden kan arbeta med dessa frågor.

”The Abstractivator”
Let the people play!

The basic idea and concept for this project is to enlighten the importance of free creativity and playful exploration to people of all ages. The Abstractivator is a creative play station where the user can explore the abstract relations between form, sound, movement and composition without any “right” or “wrongs”. The Abstractivator will also serve as a developable tool for me that I will use to communicate my purpose and main ideas to other people. I want to challenge the all ready existing ways to work with playing and learning.

ek.robert.ek [at] gmail.com
ekrobert.com

robert_ek.jpg Ladda ner