Vanessa Stavenow

Studenter

Vanessa Stavenow

Design grundnivå / Design BA level

Kelpie Cottage

- En grafisk identitet för det lilla företaget

Det här arbetet har handlat om att skapa en grafisk identitet för 
Kelpie Cottage som ligger på ön “Isle of Skye” i Skottland. Företagets huvudsakliga verksamhet (som är en verklig aktör) består av att hyra ut stugor. Förutom detta ägnar dom sig åt lammuppfödning och försäljning av hantverk. Dessutom är miljön, där dom håller till, idealisk för fiskning och vandring.
Syftet i det här projektet bestod av att förtydliga Kelpie Cottages identitet (som från början var väldigt oklar) samt få dem att “poppa
ut” från andra konkurrenter på ön, utan att förlora familjekänslan som finns hos dem. Det var viktigt att identiteten kändes personlig och inte massproducerad.

Kelpie Cottage
- A graphic identity for the small company

This work has focused on creating a graphic identity for Kelpie Cottage which is located on the island “Isle of Skye” in Scotland. The company’s main activity (which is a real actor) consists of renting out cottages. Besides this, they devote themselves to the lamb breeding and sale of crafts. Moreover, the environment is ideal for fishing and hiking.
The purpose of this project was to clarify Kelpie Cottages identity (which from the beginning was very unclear) and make them “pop out” from other competitors on the island, without losing the family feeling that are in them. It was important that the identity felt personal and not mass produced.

http://vanessastavenow.se
vanessa [at] stavenow.com

vanessa_stavenow.jpg Ladda ner