Björn Lindell

Studenter

Björn Lindell

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level

Tactility in architecture

Allting härstammar ur en tanke, en övertygelse: att taktilitet spelar en vital roll i upplevelsen av ett rum eller en plats.
När jag tänker på platser jag bott på eller besökt verkar hjärnan, och kroppen i stort, premiera samma sorters känslostyrda minnen. Känslan av midjehögt gräs genom fingrarna där jag går genom fältet runt farföräldrarnas sommarhus. Eller de slitna märkena på den stora järnnyckeln till den smala, svarta dörren i brygghuset. Den där nyckeln man alltid fick kämpa med för att vrida om i låset.
Jag strävar efter att skapa en taktil arkitektonisk detalj som bidrar till minnesvärdheten av en byggnad.

My work comes out of one thought, one belief; that tactility plays a vital role in making a place, space or experience memorable.
When I think about a place I have visited, a space I have inhabited, my brain, and to a large extent, also my body, always seems to hone in on the same type of sensory based memories. Tactile memories, such as the feeling of waist length grass between my fingertips as I walk through the fields surrounding my grandparents’ summer house. Or the indentations, made by years of heavy handed use, in the large iron key, opening the thin black door to the brew house. The one key you always had to use extra force to turn in its lock.
The goal of my project has been to create a tactile architectural detail which adds memorable value to its building.

 

Björn Lindell
0730490409
idrawspace [at] gmail.com

bjorn_lindell_1_foto_martin_gustavsson.jpgLadda ner