Jens Erlandsson

Studenter

Jens Erlandsson

Järn & Stål offentlig gestaltning grundnivå / Iron & Steel Public Space BA Level

Harmony, a sense of time difference in the urban society

I det här projektet bygger min arbetsprocess på hur jag kan använda det traditionella hantverket smide på ett mer nytänkande sätt med ett uttryck som får betraktaren att glömma sin omgivning för ett kort ögonblick och uppleva en stund av harmoni. Jag har skapat ett dekorativt panelsystem konstruerat utifrån återvunnet järn och stål, vilka kan placeras på husfasader och andra ytor i det offentliga rummet. De skapar ett stilla och meditativt uttryck som reducerar känslan av stress i din vardag.

For this project my work process is based on how to use the traditional technique of blacksmithing but yet in an innovative way to make people forget their surroundings for a brief moment and feel a sense of harmony. I have constructed a decorative panel system from scrap or waste materials of iron and steel, which can be applied to surfaces such as building facades in the public space. They create a peaceful and harmonious expression that will reduce the feeling of stress in your everyday life.

 

Jens Erlandsson    
sme_fan [at] hotmail.com    
0730933401

jens_erlandsson_1_foto_martin_gustavsson.jpgLadda ner