Axel Lexberg

Studenter

Axel Lexberg

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level

Hjälpmedelsdesign och valfrihet / Aids design and freedom of choice

Varför ser rullstolar och andra hjälpmedel ut som de gör?
Därför att hjälpmedel tillhandahålls enligt ett system som inte tillåter några egna val. Möjligheten att få hjälp och tillgång till vissa hjälpmedel är dessutom olika beroende på var i landet du bor. Människor är olika. Alla är vi individer med olika uttryckssätt. Varför skulle man inte kunna välja rullstol, som man väljer kläder, bostad eller något av alla andra val man gör som formar ens identitet?
I mitt projekt har jag bett rullstolsanvändare att beskriva sina drömrullstolar. Några vill ha en diskret rullstol, andra vill ha en rullstol som sticker ut. Alla har rätt att välja själva.
Jag har gjort en rullstol, som jag vill ha den, om jag får bestämma själv. Rullstolen är en utgångspunkt för en diskussion om människors rätt att göra sina egna val.

Aids design and freedom of choice
Why does wheelchairs and other aids look the way they do?
Aids are provided through a system that does not allow personal choice. The ability to get help and access to certain aids is additionally different depending on where in the country you live.
People are different. We are all individuals with different ways of expression. Why should one not be able to select wheelchair in the same way we choose clothes, housing or any of all the other choices we make that forms our identity?
In my project, I have asked wheelchair users to describe their dream wheelchairs. Some want a discreet wheelchair; others want a wheelchair that stands out. Everyone has the right to choose for themselves.
I have made a wheelchair the way I want it if I get to decide for myself. The wheelchair is a starting point for discussing freedom of choice.

 

Axel Lexberg
axelluxverkstader [at] gmail.com        
0702620211

axel_lexberg_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner