Martin Bengtson

Studenter

Martin Bengtson

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level

Förunderliga värld, förunderliga ting -en illusion av svävande / Wonderous world, wonderous things -a floating illusion

Förunderliga värld, förunderliga ting
-en illusion av svävande

Personligen lockas jag extra mycket av saker jag inte kan förstå, härleda eller resonera mig fram till. Man skulle kunna säga att det är mitt oförstånd som driver mig framåt, som väcker min nyfikenhet. Min utgångspunkt i det här projektet har varit sakers förväntade tillstånd och hur man vänder upp och ned på den förväntan. Jag har valt att ifrågasätta gravitationen och istället eftersträvat ett tyngdlöst tillstånd, ett fritt svävande.
I mångt och mycket kom det att bli en undersökning av magneters repellerande effekt och hur den kan tillämpas i möbler. Resultatet blev sedermera två stycken pallar, vars sittytor svävar ljudlöst ovanför benstommen. Som på en kudde av luft. Varsågod och sitt!

Wonderous world, wonderous things
-a floating illusion

Personally I am drawn to phenomenon I can’t understand, relate to or work out. One could say that my lack of wisdom fuels me forwards, awakens my curiosity. My starting point has been the expected state of things, and how one could turn such expectations on their heads. I have chosen to focus on gravity. Rather than accepting its force, strive towards a weightless state – floating free.
My work explores repelling magnetism and how this force can be introduced into furniture. Two stools stand before you. The seats hover quietly above the bone structure: a cushion of air. Please be seated.

Sponsor: supermagnete  www.supermagnete.com

Martin Bengtson
0706070151
martin.eo.bengtson [at] gmail.com

martin_bengtsson_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner