Anna-Frida  Forslund

Studenter

Anna-Frida  Forslund

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level

Orten som hembygd

Projektet handlar om förorten i allmänhet. Och Gottsunda i synnerhet, förorten jag själv vuxit upp i. Det handlar om glappet mellan hur folk själva upplever sin hemort och hur platsen ses utifrån. Ett sätt för mig att utmana det stigma som finns och visa min kärlek till orten. Arbetet har utgått från berättelser jag samlat in ifrån människor som bor och har bott i Gottsunda.  Berättelser som jag sedan tolkat i form av plagg i en process där jag skissat fram form, färgat tyg, sytt och broderat.
 

The project is about the Swedish suburbs i general. And Gottsunda in particular, the suburb I grew up in. It’s about the gap between the way people see their own home and the way it is looked at from the outside. A way for me to challenge the stigma surrounding these types of places and to show my love for them. The project is based on stories I collected from people who live, or have lived, in Gottsunda. Stories I interpreted as clothes.

 

Anna-Frida Forslund
canomia [at] gmail.com
0704940377

annafrida_forslund_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner