Dominika Kemilä

Studenter

Dominika Kemilä

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level

Bataljon

Hur kan man ställa sig själv i historien? Hur når man en upplevelse man bär med sig från tidigare generationer?
Med en kniv har jag huggit och skurit i sidentyg, använt min kroppsstyrka och pressat samman metervis av säckväv. Jag har undersökt hur objekt genom dess form och inbördes relation påverkar mina sinnen. Genom sättet jag arbetar, med materialet och placeringen av objekten, får jag kontakt med nedärvda minnen. Slutresultatet är en installation där jag bygger upp och återskapar en situation. Gör den konkret.

How does one take a place in history? And how does one connect with past generations’ experiences?
I have cut and chopped silk fabric with a knife, used my body’s full strength to compress metres of sackcloth.  I have explored how objects affect my senses through their forms and relations to each other. I find that working like this, physically with material and placement of objects, allows me to connect with my inherited memories. My final result is an installation where I build and reconstruct a situation. Making it tangible.

 

Dominika Kemilä    
info [at] dominikakemila.com     
0768220408
www.dominikakemila.com
 

dominika_kemila_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner