Linnea Rosenqvist

Studenter

Linnea Rosenqvist

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level

Dag 1-98

Ett konstnärligt processarbete

HÄRMA, VARDAG, ARBETE, SORTERANDE,
REPETITION, SYNLIGGÖRANDE

Konstruerade en lista för att hitta frågeställningar, som ger mening och som sätter ett konstnärligt processarbete i ständig rörelse.

a. brodera namnet av en konstnär

b. skriva text/dagboksanteckning direkt på kropp

 c. plantera ett frö, ev. ett ringblomsfrö

d. samla orangea föremål

e. teckna av en kroppsdel

+härma konstnärer

 

MIMIC, EVERYDAY, WORK, SORTING,
REPETITION, MAKE NOTICABLE
A to-do list was constructed as a method to find meaningful questions and to fuel an artistic process into constant motion.

a. to embroider the name of an artist

b. to write text/note from diary directly onto body

c. to plant a seed, perhaps a marigold seed

d. to collect orange objects

e. to sketch a body part

+ mimic artists

 

 

Linnea Rosenqvist    
linnearosenqvist [at] hotmail.com    
0735816148

linnea_rosenkvist_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner