Eva-Maria Schramm

Studenter

Eva-Maria Schramm

Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå / Applied Arts and Design MA Level

Hey Mister, You got Change?

Varför känner vi oss hotade av utsatta människor på gatan?
Vilken roll spelar pengar, prestige och makt i dina vardagliga relationer?
Att skapa ett offentligt rum för samhällets utsatta blev meningen med mitt examensarbete. Hur kan jag bjuda in och inkludera denna minoritetsgrupp i samhället?   
I kontextet parken, en offentlig plats som är till för alla, har jag placerat min bänk där människor utan bostad kan finna skydd från väder och en säker plats för sina ägodelar.
Jag ser mitt arbete utvecklas till en samhällsrörelse, en kommentar på vår värld.

How come we feel somehow threatened by poor people on the street?
Which role does money, prestige and power play in Your everyday relations?
To create room in public space for the poor was the purpose of my exam work. How can I invite and include this minority group into society?
In the context of a park, which is a place for everybody in public space, I developed a bench for people without housing that offers shelter against the weather and a place to keep belongings.
I imagine my work to develop into a social movement, a comment on our society.

 

Eva-Maria Schramm
www.evaschramm.com
eva.schramm [at] schreinermeister.de
00491708445389

eva_schramm_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner
eva_schramm_2_foto_martin_gustavsson.jpgLadda ner