Luka Jelušić

Studenter

Luka Jelušić

Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå / Applied Arts and Design MA Level

Smoking Barrel

Tunnbinderi har en stark och lång tradition i det kroatiska kustområde jag själv växte upp. Men på bara några decennier har hantverket försvunnit helt då trätunnorna ersatts av billigare och mer praktiska kärl i plast och rostfritt stål. Som en parallell utveckling har en matrörelse med intresse för lokala mattraditioner tagit fart under samma period. Detta har jag undersökt i projektet.

Jag har använt tunnbinderihantverket som en utgångspunkt i min jakt efter nya former och uttryck i materialet, såväl som nya funktioner och användningsområden. Genom att använda en rotad tradition hoppas jag kunna väcka nyfikenhet och stärka den lokala identitet som hantverket representerar. Smoking Barrel är både en storyteller och ett användbart verktyg i uteköket. Den tar plats i vår samtida matrörelse där mat och ätande återupphöjs till ett socialt event och det finns en ständig längtan efter nya (eller gamla) smaker i råvarorna. Slutligen finns i objektet en ironisk tolkning av nyskapad tradition, och jag kan tänka mig en missvisande situation där Smoking Barrel presenteras som en historisk köksmöbel. 
Den keramiska eldstaden är gjord av kroatiska konstnären Mladen Ivančić.

Barrel-making was for many centuries a strong tradition in the coastal area of Croatia where I grew up. However, within only few decades, barrel-making faded away completely, when plastic and stainless steel replaced wooden barrels as cheaper and more practical solutions. At the same time, awareness of local food traditions began to rise.
I used barrel-making as starting point in search for both new forms of expression in material, as well as new functions and uses. Through evolution of centuries-old technique I was hoping to create new interest in tradition and sense of local identity it represents.
Smoking Barrel is both a storytelling piece, as well as usable piece of outdoor kitchen equipment. As a functional piece, it corresponds with contemporary trends of reviving food as social event, and desire to explore new tastes in ingredients. Lastly, the object contains a somewhat ironic character trait when it comes to invented tradition, and I can imagine a scenario where it would be deliberately falsely presented as an actual historical piece of kitchenware.
The ceramic fire-pit was made by Croatian artist Mladen Ivančić.

 

Luka Jelušić  
0768831881
cubodelubo.wordpress.com
cubodelubo [at] gmail.com

luka_jelusic_1_foto_martin_gustavsson.jpgLadda ner
luka_jelusic_2_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner