Martin Horgan

Studenter

Martin Horgan

Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå / Applied Arts and Design MA Level

Craft, pattern and decoration -An investigation

Med projektet ville jag återantända min passion för materialet trä. Jag försjönk mig totalt i materialet och upptäckte nya tekniker för framställning av mönster och sammanfogning av skivmaterial. Inspirerad av kraften i symboler och ritualer har jag skapat en samling objekt där vissa är ceremoniella.
Jag omslöt mig i material och tekniker och insåg att hantverkets repetitiva utförande bidrog till en känsla av Zen. I den fysiska koncentrationen kan sinnet och tanken låtas vandra. Genom att försätta sig i en så koncentrerade medvetenhet övervägs handens arbete och man ser framför sig sätt att effektivisera och förändra, prova och utveckla.

"Mjölktandsbanken" är ett dekorativt litet kärl med ett hål där tandfen kan lägga godset efter betalning. Med tiden blir banken en skallra, något som kan introduceras i familjetraditionen. 
"Solaltaret" är en väggpanel dekorerad med solens symbol, för rationella människor att uttrycka tacksamhet vid måltiden. Solen är världens skapare, livgivare och förödare.
"Urna" är en dekorativ behållare för mänsklig aska. Jag arbetar fram en humanistisk ritual som involverar insamlandet av askan, och transporten till hemmet där nära och kära i ceremonin får tillfälle att lägga till minnessaker i urnan under reflektion. Urnan kan finnas med under sorgeprocessen för att, när man är redo, tillsätta trädfrön och begrava den på en speciell plats. Tänk dig gravplatser i framtiden i form av vackra skogar, lundar och fruktträdgårdar: platser av skönhet och liv.


With this project I wanted to rekindle my passion for wood as a material. I engrossed myself in the material and discovered a new surface treatment technique and a patchwork type of birch plywood panel construction. I was inspired by the power of symbols and ritual.
I developed a collection of objects, some of which are ceremonial.

Regarding craftsmanship, I immersed myself in the material and techniques. I discovered that when performing the same task repeatedly, you could reach a sense of Zen. While you are concentrating on the process your mind can half wander away. Creating a very meditative sense of awareness, you consider the work at hand, ways to improve efficiently, possible new tests and the object as a whole.

"Baby teeth bank" is a decorative little vessel with a hole in it, so that the tooth fairy can deposit the teeth after purchase. Once the bank has built up a collection of teeth it becomes a rattle, something that could be introduced into the family tradition.
"Sun alter" is a wall panel decorated with a sun symbol. This is proposed as a shrine to the sun, something for rational people to thank at mealtime. The sun is the creator, provider and destroyer of worlds.
"Urn" is a decorative vessel for human ashes. I am working on a ritual to go with the urn for humanists. It involves collecting the ashes, bringing them home to the family for a ceremony, where all present would have the opportunity to add mementos to the urn while reminiscing. You would then keep the urn in the house while you work through the grieving process. Once you are ready to let go you would add some tree seeds to the urn and bury it in a special spot. Imagine if the graveyards of the future were orchards and forests, places of beauty and life.
 

Martin Horgan    
martinhorgan [at] ymail.com                 
0739197767

martin_horgan_1_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner
martin_horgan_2_foto_martin_gustavsson.jpg Ladda ner