Kathryn Dennisson

Studenter

Kathryn Dennisson

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

.

DEN TYSTA KUPAN
Med hjälp utav konsten vill jag väcka tankar och diskussioner i angelägna ämnen för samhället.
 
Detta handlar om bin, deras utsatthet i världen och hur beroende vi är av deras existens. Bin pollinerar ca. en tredjedel av allt vi äter, utan bin skulle exempelvis nästan alla frukter och grönsaker försvinna från våra bord.
 
Det sägs att människan skulle överleva i ungefär fyra år efter att väldens bin dött ut.
Dit är vi på väg nu.
 

THE SILENT HIVE
Through my art, it is my hope to evoke thoughts and discussions concerning matters of significance.
 
This is a global concern about bees, their vulnerability in the world and how dependent we are on their existence. Bees pollinate a third of everything we ingest, without bees almost all fruits and vegetables would cease to exist from our tables.
 
It is said that man would only survive approximately four years after all the worlds’ bees have been extinct.
 
We are heading that way now.

 

Kathryn Dennisson
Keramikkonst Kandidat
Kontakt uppgifter: guskatde [at] student.gu.se  0765556177

kathryn_dennisson_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
kathryn_dennisson_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner