Martin Andersson

Studenter

Martin Andersson

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

.

Den fallande kroppen
Vi rör oss omkring på en planet som kretsar kring en stjärna som i sin tur kretsar kring ett galaxcenter långt ute i dess periferi. Galaxen är också i rörelse, dragen av all närliggande materia och i praktiken varenda ansamling energi som existerar i kosmos.
Vi sitter i samma sitts, på en oändlig resa genom rymden, osynligt ihopkopplade. Ett oändligt fall styrt av rumstidens krökning.
 
Arbetet är en gestaltning av reflektioner kring hur de taktila och visuella sinnena interagerar och knyter in i lokalsinnet för att skapa en uppfattning av kroppens position i rummet.
Kan upplevelsen av kroppens position i ett rum, en stad, ett land skiftas till en upplevelse av kroppens position i ett solsystem, en galax, ett universum? Är detta över vår förmåga som människor, eller har det kanske till och med varit normen någon gång under historien?

Falling body
We move around on a planet that orbits a star which in turn orbits the center of a galaxy on its remote fringe. The galaxy itself is moving, pulled by all adjacent matter and practically every collection of energy in the cosmos.
We ourselves are in the same boat, on an endless journey through space, invisibly linked. An infinite fall guided by the bends in space-time.
 
My work is an interpretation of thoughts about how the tactile and visual senses interact and tie in to the sense of direction to create a conception of the body’s position in space.
Can the experience of the body’s position in a room, a city or a country be shifted to an experience of its position in a solar system, a galaxy or a universe? Is this beyond our capabilities as human beings, or has it maybe been achieved at some point in history?

 

Martin Andersson
Keramikkonst Kandidat
0706563115
carlmartinsvante [at] gmail.com

martin_andersson_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
martin_andersson_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner