Mats Eriksen

Studenter

Mats Eriksen

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level

.

Känslan av saknad

Omedveten.
 
 
Omedveten att inte vara helt älskad.
Att förbli tystad.
 
 
Det psykiska påverkade det fysiska.
 
Känslan att inte helt få vara sitt inre jag.
Anpassas till hur andra vill att jaget ska vara.
 
 
 
 
 
Andas försiktigt.
Försäg dig aldrig.

The Feeling Of Loss

Unaware
 
Unaware of not being fully loved.
To remain silenced.
 
The mental influenced the physical.
 
The feeling of not being allowed to be your inner self.
Adjusting to what others want you to become.
 
 
 
 
Breathe gently.
Never let the words out.

 

Mats Eriksen
Keramikkonst Kandidat
info [at] goathead.se
+46(0)703997731
Instagram: mats_eriksen
goathead.se

mats_eriksen_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
mats_eriksen_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner