Anna Norrgrann

Studenter

Anna Norrgrann

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

.

Flödet inom och flykten från ett normalformat

Utrymme         ,(ramar).
A4
Vithetens förväntning.
Norm och konstruktion. Möjligheter och begränsning.
Kropp. Bära. Smycke. Metall.
Ny kontext, fel kontext. Så ser vi för första gången.
Uppgörelsen. Med hammarens hjälp.
Slå, tänja, anpassa. Försonas och förkasta.
Rörelse och förändring.                                 En ny tid.
P u l s . . .
Färg. Flöde. Spill.
Framkallandet av landskap.
Tidsmaskin till känslor. Minnen.     Obekanta, välbekanta.
 

The Flow within and Flight from a Standard Size​

Space         ,(borders).
A4
The white expectation.
Norm and construction. Possibilities and limitations.
Body. Carry. Jewellery. Metal.
New context. Wrong context. So we see for the first time.
Confrontation. Action. By using the hammer.
Beat, stretch, adapt. Reconcile and reject.
Movement and change.                                 A new era.
P u l s . . .
Colour. Flow. Spill.
The evocation of landscape.
Travel in time to emotions. Memories.      Known, unknown.
 

Anna Norrgrann
Smyckekonst, Master
Kontakt uppgifter:
annanorrgrann [at] hotmail.com, tel. 0762053975

anna_norrgrann_1_foto_anna_norrgrann_p.jpg Ladda ner
anna_norrgrann_2_foto_anna_norrgrann.jpgLadda ner