Anna Smillidotter

Studenter

Anna Smillidotter

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Ett konstigt rum, en känsla.

I mitt arbete i textilkonst har jag valt att utgå från rummet och intuitivt valda material. I rummet bildas en installation av textila skulpturer. Genom att låta besökaren röra sig i installationen skapas en kontakt mellan skulpturen, rummet och besökaren. De bildar en helhet.A strange place, a feeling.

In my work in textile art, I have chosen to use the room and intuitively selected materials. In the room, an installation of textile sculptures is formed.  Allowing visitors to move in the installation creates contact between sculpture, room and visitor. They become one.

 

Anna Smillidotter
Textilkonst master
annasmillidotter [at] hotmail.com
0734149090
www.smillidotter.com
 

anna_smillidotter_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
anna_smillidotter_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner