Brita Huggert

Studenter

Brita Huggert

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

.

Det som är av det som varit

Tre vävar med långa trådverk. De har olika färg och olika mängd inslag. De skiljer sig en aning, men de hör ihop. Alla bär på en reva.

Revan vittnar om en händelse som precis inträffat. Ett ingrepp, något oväntat, okontrollerat. En händelse som skakat om, vänt upp och ner, som inte gick att stoppa. Maktlöshetskänsla. Jag vill ”frysa” tiden precis då revan uppstått, tomheten och hela tillståndet av ovisshet som slagit till. Det som inte är greppbart. Tiden du inte vet varken hur lång eller hur kort den är, vad du ska göra, vad du inte ska göra. Revan är icke-kontroll och står för en plötslig förändring i livet. Ovisshet.That which is of what has been

Three fabrics with long threads. They have different colors and different amounts of weft. They differ slightly, but they belong together. Each of them carries a cut.

The cuts testify about something that just happened. An intervention, something unexpected and uncontrolled. The feeling of powerlessness.  I want to freeze time right when the cut occurred, the emptiness and the entire state of uncertainty that has struck. The time you do not know either how long or how short it is.

 

Brita Huggert
Textilkonst master
Kontaktuppgifter: 0046(0)730717211 britahuggert [at] gmail.com  britahuggert.blogspot.se

brita_huggert_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner
brita_huggert_v_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner