Ellinor Augustini

Studenter

Ellinor Augustini

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

.

Det overkliga förfallet i verkligheten
 
Utanför min vanliga stormarknad sitter en kvinna på gatan insvept i filtar. Hon verkar alltid sitta där. Hon hälsar artigt på alla som går förbi och håller fram en gammal McDonaldsmugg i papp. Vissa lägger pengar, eller rättare sagt; de flesta lägger inte i pengar i kvinnans mugg. Många verkar försöka låtsas som att hon inte finns.
Man ser människor med pappmuggar utanför nästan alla affärer. Människor som samhället svikit, människor som kämpar för sin och sina familjers överlevnad genom att be andra om hjälp.
 
Många är utsatta på olika sätt i samhället, många befinner sig i ett utanförskap. Skillnaden mellan de som har och de som inte har blir så provocerande tydlig med alla de som sitter utanför butiker och ber om hjälp för sin överlevnad. Förbipasserande som reagerar genom att titta bort verkar skydda sig själva genom en slags verklighetsflykt. Bilden av den som tigger stör så mycket att man väljer att låtsas som om den inte finns.

Så provocerande verkar den som ber om hjälp ha blivit i vårt samhälle att vi bara tyst tittar bort. Det är som en reva i bilden.
 
Med mitt examensarbete försöker jag gestalta kontrasterna mellan de som har och de som inte har.


The surreal collapse of reality

Outside my supermarket a woman wrapped in blankets sits on the street. She always seems to be sitting there. She courteously greets everyone who walks by, reaching out an old paper McDonalds mug. Some puts in money, or rather; most people do not put in money in the woman's mug. Allot of us just seem to try to pretend she does not exist.
You see people with paper cups outside almost every store. People who have been betrayed by the community, people who are fighting for their and their families' survival by asking others for help.

Many are exposed in different ways in the community, many are alienated. The difference between those who have and those who have not, becomes so provocatively clear with all those sitting outside, asking for help for their survival. Passer-bys who react by looking away seem to protect themselves by a kind of escapism. The image of the begging interferes with everyday shopping so much, that the everyday shoppers choose to pretend it does not exist.
It is like a tear in their picture.

In my thesis, I try to portray the contrasts between the haves and the have-nots.

 

Ellinor Augustini
Master Keramikkonst
Kontakt uppgifter: ellinor.augustini [at] gmail.com
0735132048
www.ellinoraugustini.se

ellinor_augustini_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner
ellinor_augustini_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner