Emil Österholm

Studenter

Emil Österholm

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

.

Maskinerna är våra vänner, utan dem inget paradis

Mitt arbete handlar om viljan att skapa och att genom skapandet försöker förstå mig själv och det samhälle jag lever i. Mina skulpturer består ofta av olika element i lera som tillsammans skapar en större bild. Skulpturen kan liknas med ett samhälle där olika delar samarbeta tillsammans för att uppnå någonting större. Hur vi är att bero av varandra för att kunna förstå oss själv.  The machines are our friends, without them no paradise

My work is about the desire to create and through the creation trying to understand myself and the society I living in. My sculptures consist of various elements in clay that together creates a bigger picture. The sculptures can be likened by a society where different parts has to collaborate together to achieve something greater. How we are depend on working together to make sense for our self’s.

 

Emil Österholm
Master Keramikkonst
Kontakt:
emilosterholm [at] yahoo.se  
0738-502520 
www.emilosterholm.com

emil_osterholm_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
emil_osterholm_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner