Lisa Andersson Andersson

Studenter

Lisa Andersson Andersson

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

När tiden står still

Minns du när vi hittade dagboken.
Hur vi bläddrade i den och försökte tyda den stränga men barnsliga handstilen.
Det mest förbjudna.
Kommer du ihåg fotot som föll ur.
Två flickor i gråskala, från en tid inte allt för avlägsen.
Kommer du ihåg att den ena saknade ansikte. Att det var bortskrapat.
 
Jag vill berätta om när tiden stod still.
Visa en sluten tidskapsel.
Göra en plats som ruvar på hemligheter.
I mitt arbete gestaltar jag ett stängt rum med efterlämningar av ett annat liv. En annan tid.
Jag vill förmedla en känsla av tystnad.
 
Materialet är en viktig del i mitt konstnärskap. De små subtila skillnaderna i lerans yta och kvalitet är betydelsefulla och berättar en historia i sig. Jag tar tillvara på de berättelserna och låter de olika lerorna visa sina värden och egenskaper.
 
 
 
When time stands still

Do you remember when we found the diary.
How we looked at it and try to read the strict but childish handwriting.
The most forbidden act.
Do you remember the photo falling out.
Two girls in gray scale, from a time not too distant.
Do you remember that one was her missing face. That it was scraped off.
 
I want to show you when time stood still.
Show a closed time capsule.
A room that hides secrets.
In this work I have done a closed room with remains of another life. Another time.
I want to show a feeling of silence.
 
The material is an essential part of my artistry. The subtle differences in the clay surface and quality are important for me and tell a story in itself. I take advantage of those stories and allow the different clays to show their values and characteristics.

 

Lisa Andersson Andersson
Master Keramikkonst
Kontakt: lisa.andersson.andersson [at] gmail.com
0707-25 88 57

lisa_andersson_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
lisa_andersson_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner