Rebecka Larsdotter Jonsson

Studenter

Rebecka Larsdotter Jonsson

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

.

Tillfälligheter och samband

Relationer mellan mig och materialet, rummet och verket, verket och betraktaren, sinnet och det omedvetna. Det är tillfälligheter byggda på intuitiv känsla.

Coincidences and connections

The relation between me and the material, the room and the object, the object and the beholder, the sense and the subconscious. These are coincidences built on intuition.

 

Rebecka Larsdotter Jonsson
Master Keramikkonst
Kontaktuppgifter: rebeckalarsdotter [at] info.se

rebecka_jonsson_1_foto_emanuel_cederqvist.jpg Ladda ner
rebecka_jonsson_2_foto_emanuel_cederqvist.jpg Ladda ner