Linda Miao

Studenter

Linda Miao

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

Omvandling

Oorganiska ting har statiska former. De ger en visuell upplevelse om ting inte är tillväxt. Organiska ting är någonting som kan återskapa och visar en känsla av en funktion av tillväxt morfologi. De ger en naturlig, avslappnad, okontrollerad och växande känsla.
 
Oorganiska och organiska former är två helt motsatta biologiska tillstånd. Vad kommer att hända när de möts? Kommer det att bli en naturlig övergång eller en stark abrupt kontrast? Finns det möjlighet att visa en omvandling av två olika tillstånd på samma ting? Finns det möjlighet att visa två former av kollisionen på samma objekt?

Mitt arbete handlar om omvandling.
Ett tillstånd av övergång…
En transform av form…
 
 
 
TRANSFORMATION
 
Inorganic things have static forms. They provide a visual experience that things are not growing. Organic things are something can regenerate and show a sense of growth morphology. They provide a natural, free, uncontrolled and growing sense.
 
Inorganic and organic forms are two completely opposite biological condition. What will happen when they meet? It will be a natural transition or a strong abrupt contrast? Is that possible to show a conversion of two different states on the same thing? Is it possible to show two forms of the collision on the same object?
 
My work is about transformation.
A state of transition...
A transform of form...

 

Linda Miao
Smyckekonst kandidat
Kontakt:  
gusmiaoli [at] student.gu.se
 mld_9176 [at] hotmail.com

linda_miao_1_foto_emanuel_cederqvist.jpgLadda ner
linda_miao_2_foto_emanuel_cederqvist.jpgLadda ner