Maria Jansson

Studenter

Maria Jansson

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

Kaotisk illusion

Genom en förening mellan det naturliga och artificiella målar jag fram mitt egna landskap att färdas i; bygger broar mellan två världar som tillsammans berättar en oändlig historia. Jag skapar en illusion av sten som är fastklämd i en abstrakt kropp. Fyllda med skiftningar, sprickor, oregelbundenhet. Fyllda med liv.
En ny illustrerad dimension av verkligheten, något oidentifierat men samtidigt igenkännbart. Jag vill skapa smycken för beröring, tala genom form och emotion. Ett möte av stillhet för eftertanke om befintlighet och drömmar. Känslan av havets slipande hand, kristaller som blänker i kontrast till korallens flöde och bergens hårdhet. Sammansvepta till en enhet. Mitt sökande grundar sig på symbolik och värde, där det äkta och ädla tillåts ömsa skinn för att sedan mjukt falla till den likgiltiga marken.


By an combination between the natural and artificial, I am painting my own landscape to travel through; building bridges between two worlds which together will tell us an endless story. I am creating an illusion of a stone that is trapped in an abstract body. Filled with structures, cracks and irregularity. Filled with life.
A new illustrated dimension of reality, something unidentified but still recognizable. I wish to make jewelry that creates a willing to touch, which converse through both form and emotions. Create a meeting for reflection over existence and dreams. The presence of the oceans’ tender hand, crystals that shimmer in contrast to the coral's flow and the hardness of the mountain. An integration of a unit. My search is based on symbolism and value, where the true and noble allows to transform and to fall softly onto the indifferent ground.

 

Maria Janson
Smyckekonst kandidat
Kontaktuppgifter: maria.l.e.janson [at] hotmail.com

maria_jansson_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
maria_jansson_v_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner