Sanna Wallgren

Studenter

Sanna Wallgren

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

Avtryck

Kroppen. Jag ältar mina känslor kring den. Fascinationen och rädslan går hand i hand.
Nakenheten. Vackert, rent och stillsamt. Eller kanske utsatt, kränkande, vulgärt…
 

The body. I cogitate on my feelings about it. The fascination and the fear go hand in hand.
Nakedness. Beautiful, pure and still. Or maybe exposed, outrageous, vulgar...
 

Sanna Wallgren
Smyckekonst kandidat
Kontakt uppgifter: sanna.m.wallgren [at] gmail.com

sanna_vallgren_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner
sanna_vallgren_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner