Sara Lailasdotter

Studenter

Sara Lailasdotter

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level

F R A G M E N T

Att berätta en historia är att gräva i minnen. Det är att återberätta i en helhet genom de fragment man minns. Det handlar om att fylla ut mellanrummen. Att intuitivt fylla glömskan med ord som skapar rytm. Lagar berättelsen, gör den hel. Ändå ständigt föränderlig. Samma berättelse imorgon fylls ut med nya ord. I andra mellanrum. Ordens betoning flyttas om. Det som kändes rätt igår passar inte in idag. Historien anpassar sig till sitt tillfälle, till sin omgivning. Tillfället förändras i all evighet.
 
Görandet har blivit min terapi. En långsam, ensam terapisession där de enda som lyssnat är verken. Laddade med personliga hemligheter. Fragment med tystnadsplikt.

Din själ slets i bitar så du försvann.
Min själ slets i bitar när du försvann.
Ensam står jag kvar
för att göra den åter hel.
För att berätta vår historia.
För att berätta om dig.
Så att du aldrig
ska kunna dö
igen.

- - -

Telling a story is searching within memories. It's retelling, recreating a whole through the fragments you know. It's about filling the gaps. To intuitively fill the blanks with words that sets a rhythm. Completing the story, making it a whole. Yet forever inconstant. The same story tomorrow is filled with new fragments. In different gaps. The emphasis of the story has changed. What was told yesterday doesn't flow today. The story adapts to its occasion, to its environment. An occasion in constant inconstancy.

The making has become my therapy. A slow, lonely therapy session where the only ones listening are the objects. Loaded with personal secrets. Fragments of confidentiality.

Your soul was torn in pieces so you disappeared.
My soul was torn in pieces when you disappeared.
Now I stand alone
to mend what's broken.
To tell our story.
To tell yours.
So that you never
will die
again.
 

Sara Lailasdotter
Smyckekonst kandidat
www.saralailas.com

sara_lailasdotter_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
sara_lailasdotter_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner