Cristina Hagander

Studenter

Cristina Hagander

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level

Nordic Noir

Två böcker.
Broderi, teckning och text. En undersökning av hur de kan komma att samarbeta,
de som alla tre ligger mig så varmt om hjärtat.

Uttrycken står nära varandra men skiljer sig åt i fråga om tid.
Det den tecknade linjen kan uppnå på några få minuter kan ta timmar att brodera.
Snabbt och långsamt, impuls och tålamod.

I boken Inget avstånd mellan oss möter huvudpersonen en ny stad.
Temat är en Robinsonad , en litterär genre som fått sitt namn av
romanen Robinson Crusoe av Daniel Defoe ( år 1719 ).

I boken Det är när du inte vill det lika mycket som det händer
möter sorgen sin motsats trösten. Här finns längtan efter ett barn som aldrig kommer,
berättat med fragmentarisk text.

På utställningen presenteras de teckningar och broderier som finns med i böckerna även som två fysiska verk.
Jag är nyfiken på hur de uppfattas när de visas i en annan form , helt i avsaknad av text.


Nordic Noir

Two books.
Embroidery, drawing and text.
An investigation of how they can collaborate , because they are all located so close to my heart.

The expressions are similar but differ in terms of time.
What the drawn line can achieve in a few minutes can take hours to embroider.
Fast and slow, impulse and patience .

In the book No distance between us the main character meets a new city.
The theme is a Robinsonade, a literary genre that takes its name from the novel Robinson Crusoe
by Daniel Defoe (in 1719).

In the book It’s when you do not want it as much as before that it happens
the grief meets the consolation. The Longing for a child that never comes.
Narrated in fragmentary text.

The exhibition presents the drawings and embroideries that are in the books even as two physical works.
I am curious about how they are perceived when they appear in a different form, without text.
 

Cristina Hagander
Textilkonst Kandidat
www.cristinahagander.se
minegnaplats [at] hotmail.se

kristina_hagander_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
kristina_hagander_v_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner