Frida Lindskog

Studenter

Frida Lindskog

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level

Som en rubbad efterklang

En plats på jorden är Den förbjudna zonen i Chernobyl.
26e april 1986 börjar kärnkraftverket brinna och hela området måste evakueras.
Nästan 30 år senare får människor fortfarande bara vistas i vissa delar korta stunder på grund av den radioaktiva strålningen.
Hela området är nu vildmark.
Stilla, lugnt och tyst förvrids och förändras kroppar till något annat på den plats vi en gång vänt ryggen.

One place on earth is the forbidden zone in Chernobyl.
On April 26, 1986 the power plant stood in flames and the entire area had to be evacuated.
Almost 30 years later people are only allowed to visit certain areas for shorter periods of time due to the radioactive contamination.
The entire area is now wilderness.
Peacefully and quietly, bodies are twisted and changed into something else at the place we once turned our back on.

 

Frida Lindskog
Textilkonst Kandidat
Kontaktuppgifter:
fridus.lindskog [at] gmail.com
www.fridalindskog.wix.com/frida

frida_lindskog_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
frida_lindskog_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner