Marie Sundberg

Studenter

Marie Sundberg

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level

.

Staden, Naturen och Svindeln
- eller flytten av Kiruna


Det började med naturen för mig, det var den jag ville uppleva och komma nära. Det var den som fick mig att resa norrut. Sedan kom intresset för Kiruna. Jag blev fascinerad av gruvan och stadens historia, hur mycket de två har påverkat varandra. Den ena skulle inte finnas utan den andra. Om krafterna ovan och under jord som står i konflikt med varandra.
  
Med tiden har detta utvecklats till min egen berättelse, en berättelse om en stad i förändring och en svindlande natur som får mig att tappa andan. För det röra sig om så mycket mer än bara Kiruna, för mig handlar det om en osäker framtid och oro men också om hoppet om att allt kan förändras till det bättre.
 


For me it started with nature, I wanted to experience and get close to it. It was nature who got me to travel north. Then the interest in Kiruna came. I was fascinated by the mine and the town's history, how much the two have influenced each other. One could not exist without the other, and the forces that is above and below ground are in endless conflict with each other

Over time, this has evolved into my own story, a story about a city in transition and staggering nature that makes me lose my breath. For it is about so much more than just Kiruna, for me it’s about uncertainty and anxiety but also about hope that everything can change for the better.
 

Marie Sundberg
Textilkonst Kandidat
Kontaktuppgifter: marie.sus.sundberg [at] gmail.com

 

marie_sundberg_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner
marie_sundberg_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner