Praktik

Praktik

Praktik är inte en obligatorisk del av HDKs utbildningar, med undantag för lärarutbildningen. Du har ändå möjlighet att praktisera en längre eller kortare tid under din studietid.

Reglerna är lite olika för de olika programmen. Kontakta studierektorn på respektive utbildning för att ta reda på vad som gäller.

Du har till exempel möjlighet att göra en praktikperiod inom det europeiska nätverket Erasmus som en del av din utbildning eller som en extra period efter avslutad utbildning.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats, hittar du en godkänd praktikplats har du möjlighet att söka Erasmus praktikstipendium. Summan på stipendiet varierar beroende på vilket land du är i.

Förra läsåret fick ett tiotal av HDKs studenter Erasmus praktikstipendium.

Läs mer på Göteborgs universitets webbsida.