Utbytesstudier

Utbytesstudier

Som student på HDK finns flera möjligheter att studera utomlands under din utbildning. Du kan studera en termin vid någon av våra partnerskolor, studierna får tillgodoräknas i utbildningen.

Genom att studera utomlands kan du skaffa dig den erfarenhet och världsvana som behövs för att kunna kvalificera dig till de mest intressanta jobben. Du får möjlighet att lära känna ett nytt land och en ny kultur samtidigt som din utbildning får en unik profil
.

Utbytesavtal med många internationella skolor

HDK har samarbetsavtal med ett 60-tal skolor, de flesta inom det europeiska nätverket Erasmus, men vi samarbetar även med skolor i exempelvis Australien, Canada, Japan, Korea och USA. Vilka skolor HDK har avtal med kan du se genom att klicka på HDKs partners, välj Design och Konsthantverk som subject area så får du fram HDKs partners

De vanligaste är att man förlägger sina utbytesstudier till vårterminen i tvåan eller höstterminen i trean på grundnivån, obs att de olika programmen har olika regler för när du kan söka utbyte.

På avancerad nivå är möjligheten att söka utbytesstudier begränsat,  det är bara ett fåtal av våra partnerskolor som tar emot utbytesstudenter på masternivå.
Du som är student vid HDK/Steneby rekommenderas att förlägga dina utbytesstudier till höstterminen i trean på grundnivå och till vårterminen under ditt första läsår om du studerar på avancerad nivå .

Mer information om utbytesstudier

Två gånger om året anordnas International Day på HDK, då får du mer information om att studera utomlands.

Har du frågor om utbytesstudier kontakta Anki Leissner, Internationell Koordinator anki.leissner [at] hdk.gu.se