Utbildningar

Konsthantverk
och design
vid Steneby

Dals Långed

På Steneby i Dals Långed finns konsthantverks- och designutbildningar på grund- och avancerad nivå. Utbildningarna vänder sig till dig som vill arbeta utforskande, gestaltande och reflekterande mot offentliga och privata sammanhang.

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ


FRISTÅENDE KURSER
Höstens kurser kommer att publiceras på hemsidan i början på 2015.

Konsthantverk

Göteborg

Praktisk konsttillverkning. Kommunikation och reflektion. Praktik och teori. Nya tekniker och material. Gestaltning och socialt ansvar. Nytänkande och praktisk konstnärligt arbete.

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ


FORSKARNIVÅ

FRISTÅENDE KURSER
Höstens kurser kommer att publiceras på hemsidan i början på 2015.

Design

Göteborg

Konstnärlig gestaltning och helhetsperspektiv. Kreativa processer, reflektion och ansvar. Bredd och spets. Teamarbete och samverkan.

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ


FORSKARNIVÅ


FRISTÅENDE KURSER
Höstens kurser kommer att publiceras på hemsidan i början på 2015.

Lärarutbildning

Göteborg

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med bild och visuell kultur eller slöjd i skolan tillsammans med barn och unga. Med bild eller slöjd som en del i din lärarroll arbetar du med att utveckla barns och ungas gestaltningslust och metoder för aktivt och kreativt lärande.

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ
Webbanmälan: Du registrerar din ansökan på antagning.se senast den 15 april 2015!
Arbetsprover i DAP: En guide till hur du arbetar i DAP publiceras på fliken Ansökan i samband med att ansökningsomgången öppnar. Ladda upp ditt färdighetsprov senast den 22 april 2015!
 

FRISTÅENDE KURSER 2015
Ansökningstiden till höstens kurser kommer att publiceras i början på 2015