Utbildningar

Konsthantverk
och design
vid Steneby

Dals Långed

På Steneby i Dals Långed finns konsthantverks- och designutbildningar på grund- och avancerad nivå. Utbildningarna vänder sig till dig som vill arbeta utforskande, gestaltande och reflekterande mot offentliga och privata sammanhang.PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ
Webbanmälan: Stängd för läsåret 2014/2015
Arbetsprover i DAP: Stängd för läsåret 2014/2015


FRISTÅENDE KURSER
Sök vårkurser: 15/9-15/10

Konsthantverk

Göteborg

Praktisk konsttillverkning. Kommunikation och reflektion. Praktik och teori. Nya tekniker och material. Gestaltning och socialt ansvar. Nytänkande och praktisk konstnärligt arbete.


PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ
Webbanmälan: Stängd för läsåret 2014/2015
Arbetsprover i DAP: Stängd för läsåret 2014/2015


FORSKARNIVÅ


FRISTÅENDE KURSER
Sök vårkurser: 15/9-15/10

Design

Göteborg

Konstnärlig gestaltning och helhetsperspektiv. Kreativa processer, reflektion och ansvar. Bredd och spets. Teamarbete och samverkan.PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ
Webbanmälan: Stängd för läsåret 2014/2015
Arbetsprover i DAP: Stängd för läsåret 2014/2015


FORSKARNIVÅ


FRISTÅENDE KURSER
Sök vårkurser: 15/9-15/10

Lärarutbildning

Göteborg

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med bild och visuell kultur eller slöjd i skolan tillsammans med barn och unga. Med bild eller slöjd som en del i din lärarroll arbetar du med att utveckla barns och ungas gestaltningslust och metoder för aktivt och kreativt lärande.PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ
Webbanmälan: Stängd för läsåret 2014/2015
Arbetsprover i DAP: Stängd för läsåret 2014/2015


FRISTÅENDE KURSER
Sök vårkurser: 15/9-15/10