Utbildningar

Konsthantverk
och design
vid Steneby

Dals Långed

På Steneby i Dals Långed finns konsthantverks- och designutbildningar på grund- och avancerad nivå. Utbildningarna vänder sig till dig som vill arbeta utforskande, gestaltande och reflekterande mot offentliga och privata sammanhang.PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ
Webbanmälan: Ansökningsomgången inför läsåret 2015/2016 öppnar den 1 december.
Arbetsprover i DAP: En guide till hur du arbetar i DAP publiceras på fliken Ansökan i samband med att ansökningsomgången öppnar.


FRISTÅENDE KURSER
Höstens kurser kommer att publiceras på hemsidan i början på 2015.

Konsthantverk

Göteborg

Praktisk konsttillverkning. Kommunikation och reflektion. Praktik och teori. Nya tekniker och material. Gestaltning och socialt ansvar. Nytänkande och praktisk konstnärligt arbete.


PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ
Webbanmälan: Ansökningsomgången inför läsåret 2015/2016 öppnar den 1 december.
Arbetsprover i DAP: En guide till hur du arbetar i DAP publiceras på fliken Ansökan i samband med att ansökningsomgången öppnar.


FORSKARNIVÅ

FRISTÅENDE KURSER
Höstens kurser kommer att publiceras på hemsidan i början på 2015.

Design

Göteborg

Konstnärlig gestaltning och helhetsperspektiv. Kreativa processer, reflektion och ansvar. Bredd och spets. Teamarbete och samverkan.PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ
Webbanmälan: Ansökningsomgången inför läsåret 2015/2016 öppnar den 1 december.
Arbetsprover i DAP: En guide till hur du arbetar i DAP publiceras på fliken Ansökan i samband med att ansökningsomgången öppnar.


FORSKARNIVÅ


FRISTÅENDE KURSER
Höstens kurser kommer att publiceras på hemsidan i början på 2015.

Lärarutbildning

Göteborg

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med bild och visuell kultur eller slöjd i skolan tillsammans med barn och unga. Med bild eller slöjd som en del i din lärarroll arbetar du med att utveckla barns och ungas gestaltningslust och metoder för aktivt och kreativt lärande.

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ
Webbanmälan: Du registrerar din ansökan på antagning.se senast den 15 april 2015!
Arbetsprover i DAP: En guide till hur du arbetar i DAP publiceras på fliken Ansökan i samband med att ansökningsomgången öppnar. Ladda upp ditt färdighetsprov senast den 22 april 2015!
 

FRISTÅENDE KURSER 2015
Ansökningstiden till höstens kurser kommer att publiceras i början på 2015