Business & Design avancerad nivå

HDK presenterar, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, för första gången i Sverige ett sammanhållet 2-årigt masterprogram. Samarbetet sker inom ramen för Business & Design Lab.

Är du utbildad designer och vill öka din kunskap om management för att framöver kunna arbeta strategiskt med design inom en organisations- eller företagsledning? Är du utbildad ekonom och vill lära dig mer om hur du kan använda designprocessen för att skapa mer lönsamma affärer? Kanske har du en utbildning inom något annat konstnärligt fält eller inom humaniora, teknik eller samhällsvetenskap och vill bygga på din kompetens med kunskap inom business och design? Då är detta en utbildning för dig.

Design och designprocessens betydelse som strategiskt instrument för företags och organisationers utveckling är numera både allmänt erkänd och påvisad inom forskningen. Ändå är det långt kvar tills den insikten på allvar omsatts i praktiken, i förmågan att integrera design, strategi och ekonomi. Det gäller ute i samhället såväl som inom utbildning. Få företag, även bland dem som anses designintensiva, har till exempel designkompetensen representerad i företagsledningen.

Inom flera ekonom-, design- och teknikutbildningar finns idag kortare inslag med syfte att stärka förmågan till samarbete och samordning och till att synliggöra och lyfta fram designens roll inom bland annat sortiments- och produktutveckling, marknadsföring, kommunikation, utformning av service och tjänster och utveckling av identitet och varumärke.

Programmet vänder sig till studenter och yrkesverksamma med olika utbildningsbakgrund men med ett gemensamt intresse av att arbeta strategiskt med design. Utbildningen lyfter fram en process där man kan ha olika roller och skilda erfarenheter att bidra med, men där man måste förstå varandras språk och kunna ta tillvara varandras kunskaper.

Programinnehållet vilar på Göteborgs universitets grundvärderingar, där begreppet hållbar utveckling här får en särskild betydelse. En självklarhet då vi vet att en produkts energiförbrukning under sin livscykel till absolut största delen bestäms i den tidiga designprocessen.

Textansvarig: Henning Eklund 

Utbildningsplan Master Business & DesignLadda ner