Examen

Studenter som med godkänt resultat genomgått det tvååriga utbildningsprogrammet erhåller Filosofie Masterexamen inom huvudområde Business och Design, 120 högskolepoäng.

Studenter som med godkänt resultat genomgått det tvååriga utbildningsprogrammet och har minst 90 hp i ämnet design erhåller om så önskas Konstnärlig Masterexamen i Design.

Examensutställningar