Innehåll

Programmet är väl förankrat i praktiken med ett organiserat samarbete med företag och organisationer i regionen.


År 1

Det första året studerar du teoretiska perspektiv på design och marknadsföring, design och samhälle, design och strategi liksom kunskap om de juridiska och ekonomiska villkoren för design.

Du avslutar med ett integrerande projektarbete där frågeställningar inom något av områdena bearbetas under handledning. Utveckling, tillämpning och träning av olika metoder och kreativt arbete i heterogena grupper är ett viktigt inslag under det första året.

Kursplaner:
KDS772 Design, strategi och innovation, 7,5 hp
KFD555 Företagsanalys och avtals- samt immaterialrätt inom designområdet, 7,5 hp
KDS442 Design och samhälle, 7,5 hp
KDD222 Intensivkurs Design för icke-designers, 7,5 hp
alternativt
KFM111 Företagsekonomi och mangement för icke-ekonomer, 7,5 hp
KMD666 Design, varumärke och marknadsföring, 7,5 hp
KKP333 Kunskap och praxis, 7,5 hp
KIP999 Integrerade projek, 15 hp


År 2

Du inleder ditt andra läsår med det vi kallar verkstadsterminen, där du arbetar experimentellt och undersökande i verkliga projekt tillsammans med företag, organisationer och offentlig verksamhet. Här ger vi dig möjlighet att pröva nyvunnen kunskap med dina tidigare erfarenheter och utbildning. Du kommer att arbeta utifrån ett tema med projekt i student-team med olika kompetens och perspektiv. Här kan företag och organisationer, tillsammans med studenter, utveckla nytänkande koncept. Programmet kommer genom detta att erbjuda möjlighet till attraktiva samarbeten och kontaktskapande med både näringsliv och offentlig verksamhet.

Denna termin kan du alternativt använda för studier vid något av de utländska universitet HDK samarbetar med. Sista terminen arbetar du med ditt examensarbete (30 hp) - individuellt eller i mindre grupp.

Kursplaner:
KVT666 Verkstadsterminen, 30 hp
KBDEX1 Examenskurs Business & Design, 30 hp

Textansvarig: Henning Eklund